مشاوره کودک:صدای مشاور-مشاوره تلفنی رهنما

پدران ومادران باید باور کنند که میتوان رفتار کودکان ونوع نگرش آنها راتغییر داد ودر نهایت به شخصیت آنها شکل مطلوب ومناسب بخشید

صدای مشاور(تلفنی)

شماره تماس با تلفن ثابت از سراسر ایران

 109 9070 909 

همه روزه 8 صبح الی 8 شب

رضوانی نژاد_دکترصفایی